AKTUALNOŚCI - Fundacja "Nauka i Praca" Sióstr Imienia Jezus

Przejdź do treści

Menu główne:


W grudniu 2010 r., mija 10 lat od zarejestrowania naszej Fundacji. Przez ten okres bardzo wielu rodziców wspierało nasze działania, wnosząc swój wkład
w poprawę materialnej bazy nauczania swoich a przez to i naszych dzieci. Dzięki takiemu zaangażowaniu rodziców, jako Fundacja przez całą dekadę swojego istnienia mogliśmy aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły wspierając działalność oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus.

Warto przypomnieć, że w swojej działalności nasza Fundacja „Nauka i Praca” odwołuje się do tradycji Stowarzyszenia Zawodowego Młodych dziewcząt
„Nauka i Praca” powstałego w roku 1922. Stowarzyszenie to w okresie międzywojennym prowadziło kilkanaście szkół i organizowało wiele kursów zawodowych dbając o wykształcenie młodych pokoleń ówczesnej Polski. Obecnie nasza Fundacja wspierając działalność oświatowo-wychowawczą Zgromadzenia swoje wysiłki kieruje na poprawienie materialnych warunków nauki naszych dzieci a przez to „budowanie” szkoły odpowiadającej standardom współczesności. Nasza praca przez te 10 lat dała wymierne efekty, mamy się czym pochwalić – jako Fundacja dofinansowujemy i zakupujemy nowy sprzęt sportowy, wyposażenie nowych sal lekcyjnych – pracowni fizykochemicznej, wyposażenie w sprzęt audi-wizualny pracowni biologicznej, geograficznej i klas do nauki języków obcych, zakupiliśmy meble do biblioteki szkolnej, oprogramowania do sali informatycznej; wyposażyliśmy salę zabawa dla najmłodszych dzieci, dofinansowujemy wycieczki szkolne i zielone szkoły, organizujemy tematyczne konkursy plastyczne dla naszych uczniów i drukujemy kartki świąteczne.

Podczas spotkania związanego z inauguracją działalności Fundacji „Nauka i Praca” Prymas Polski Józef Kardynał Glemp powiedział: „ … Założona Fundacja „Nauka i Praca” Sióstr imienia Jezus niewątpliwie będzie wspomagać Zgromadzenie w prowadzeniu gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola.

Chętnie wyrażam zgodę na przewodniczenie Honorowemu Komitetowi Fundacji. Siostrom i wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w dzieło organizowania i wspomagania Fundacji z serca błogosławię.”

Mamy nadzieję, że kolejna dekada działalności Fundacji będzie nie mniej aktywna jak ta mijająca a dalsza współpraca z rodzicami i wspólne zaangażowanie
w rozwój bazy materialnej szkoły będzie służyło naszym dzieciom

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego